[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۷۰۴
  • دوره جدید

رویکرد ما تصویب طرح‌های جامع در حوزه خدمات شهری است، روزنامه شیراز نوین

در هشتاد و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز طرح کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری، در خصوص الزام شهرداری به ارائه طرح جامع مدیریت آب‌های سطحی شهر شیراز با حضور ۱۱ نفر اعضای این شورا بررسی شد و به تصویب رسید. از ابتدای شروع به کار دوره شورای ششم، رویکرد کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری بر تصویب و اجرای طرح‌های جامع بوده است؛ چراکه این طرح‌ها با توجه به جامعیت داشتن آنها طی سال‌های آینده به صورت ملاک عمل قرار می‌گیرند. رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری، در خصوص تصویب و اجرای طرح جامع مدیریت آب‌های سطحی شهر شیراز، گفت: بر اساس ماده واحده این مصوبه، شهرداری شیراز مکلف است با همکاری مرکز پژوهش‌های شورا، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه و با رعایت مواردی، نسبت به ارائه طرح جامع مدیریت آب‌های سطحی شهر شیراز، اقدام و نتیجه را طی لایحه ای به شورا ارائه کند.
مسعود زارعی بیان کرد: بر این اساس مطالعات اجرایی پروژه‌های مربوط به طرح جامع مدیریت آب‌های سـطحی باید به‌گونه‌ای انجام پذیرد که با رعایت ملاحظات مهندسی، امکان نفـوذ آب‌های سطحی در طول مسیر جهت تغذیه سفره‌های زیرزمینی وجود داشته باشد. مسعود زارعی با تأکید بر اینکه مطالعات این طرح باید به گونه ای انجام شود که به صورت تدریجی منجر به حذف جوی‌های خیابان‌های فرعی و اصلی شود، گفت: در تهیه این طرح باید مصوبات گذشته شورا مبنی بر بهره‌برداری از آب‌های سطحی جهت آبیاری فضای سبز شهری و باغات نیز لحاظ شود. زارعی اضافه کرد: با توجه به مصوبه گذشته شورا مبنی بر بهره برداری از آب‌های سطحی جهت آبیاری فضای سبز شهری و باغات، بایستی همزمان با بررسی طرح جامع مطالعات آب‌های سطحی موضوع استفاده و بهره برداری از آب‌های سطحی جهت آبیاری فضای سبز شهری ملاحظه شود.
این عضو شورا ابراز کرد: با توجه به اینکه کنترل و مدیریت آب‌های سطحی موضوع مرتبط با حوزه شهرداری است و مسیل‌های آب متولی آن اداره کل آب و فاضلاب می‌باشد، در حقیقت نیاز است تا این دستگاه اجرایی در این طرح مشارکت و هم افزایی بیشتری داشته باشد. به گفته زارعی، شهرداری ملزم به اجرای طرح جامع برای کنترل آب‌های سطحی می‌باشد؛ چراکه این آب‌ها قابلیت استفاده برای تقویت سفره‌های آب زیرزمینی دارند و در این خصوص برنامه تقویتی برای آن در نظر گرفته می‌شود. رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز در پایان اضافه کرد: در این راستا شهرداری مکلف به اجرای این طرح در شهر شیراز است.
خاطرنشان می‌شود، تاکنون طرح‌های جامع با موضوعات اطفای حریق، فضای سبز، زیبا سازی، آب و... از جمله طرح‌های جامع کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری می‌باشد که بررسی و با تصویب به عنوان مرجع و ملاک عمل شهرداری 
قرار می‌گیرد.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی