[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۴۷۱
  • دوره جدید

بیکاری و فرزندآوری ، روزنامه شیراز نوین

فرزاد وثوقی- روزنامه‌نگار:

شیوه‌های غلط اقتصادی منجر به عدم فرزندآوری شده است.درواقع ما با بحران عدم ازدواج جوانان مواجهیم. سیاست‌های غلطی که همچنان ادامه دارد و با پوشش سیاسی انتخابات همچنان در محاق قرار گفته است. ما مفسران سیاسی بسیاری داریم اما کنشگران اقتصادی برای مداخله در نابسامانی اقتصاد نداریم. همه در همه مجالس و محافل در موضوعات سیاسی مداخله و ابراز وجود می‌کنند؛ بدون آنکه از سیاست‌های کلان اطلاعی داشته باشند و تأثیرات آن را بر رویکردهای اقتصادی اجتماعی بدانند. 
متأسفانه این رویکرد در موضوعات انتخابات، بسیار و به‌وضوح مشهود است؛ آنجا که قشر متخصص ما ورودی به موضوعات انتخابات سیاسی ندارند و از این روست که شاید طبقه غیرمتخصصان بیشتر به این موضوع می‌پردازند و امور مربوط به مطالبات ملت همچنان روی زمین مانده است...

اینکه برای فرزندآوری تبلیغ می‌شود اما روی اصل ماجرا که ازدواج است تأکیدی نداریم، خود نشان دهنده بی برنامه بودن دستگاه‌های برنامه ریز و مجری است. حالا کشور گرفتار اقتصاد فشلی است که مانع ازدواج و تشکیل خانواده از سوی جوانان شده و از طرفی پایداری خانواده را زیر سؤال برده است؛ تا چه رسد به اصل فرزندآوری که موردتوجه دولت قرار گرفته است. 
با واگذاری زمین در ناکجاآبادها نمی‌توان این امید را به اقلیت جوانان داد که آینده فرزند خود را تضمین کنند. آینده ای که در مباحث تأمین اجتماعی در یک نگاه کلی زیر سؤال رفته است. جوانانی که اشتغال و هویت خود را رها شده در محاق می‌دانند و هیچ زیرساخت و تضمینی برای آینده خود نمی‌یابند، چگونه ممکن است این افت جمعیتی را جبران کنند و خود و فرزند خود را درگیر آینده ای نامعلوم نمایند. 
متأسفانه طرح واگذاری زمین به زوجین برای فرزندآوری یکی دیگر از طرح‌های خام و ناپخته مجریان ملی است که با این عمل شاید معدود افرادی را گرفتار کنند. هزینه‌های سرسام آور زندگی و نایابی کالاهای اساسی در پس افت فرهنگ انصاف در بازار نظیر احتکار و گران‌فروشی، هشدارهای جدی را به طرف مقابل مخابره می‌کند که در پس این هشدار و واقع گرایی اجتماعی اقتصادی نمی‌توان دست به ریسک ازدواج و فرزندآوری زد. 
به طور قطع بهبود شرایط اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار می‌تواند قطعی ترین شیوه برای تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری باشد. اما شیوه‌های ناکارآمد تنها می‌تواند مشکلات را دامن بزند. در صورتی که دولت مردان بتوانند اقتصاد را سامان‌دهی کنند، به طور خودجوش و بدون مشوق‌های سراب گونه می‌توان به رشد جمعیت امیدوار بود و نیز جلوی مهاجرت‌های فزاینده را گرفت. راهبرد ازدواج جوانان و فرزندآوری در سامان دهی اقتصاد و معیشت ملت است. به خاطر آوریم در دیارهای مردمی با مسئولان نظام عمده تقاضای والدین، اشتغال برای فرزندانی است که در مه بیکاری راه گم کرده اند. 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی