[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۶۵۶
  • دوره جدید

مبادلات با چک رونق گرفت، روزنامه شیراز نوین

با توجه به افزایش تعداد و ارزش چک‌های برگشتی در سومین ماه امسال، تعداد و ارزش چک‌های مبادله شده در این ماه نسبت به مقطع مشابه در سال گذشته و ماه قبل افزایش یافته است که حکایت از رونق مبادلات اقتصادی همراه با افزایش اعتبار چک‌ها دارد.
به گزارش ایسنا، تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی از جریان مبادلات چک منتشر کرده است، نشان می‌دهد که در خرداد سال جاری حدود هشت‌میلیون فقره چک به ارزش ۲۲۲هزار و ۶۰۰میلیارد تومان مبادله شده که در مقایسه با ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۶.۴ و ۱۴.۶ درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر، حدود ۷.۲میلیون فقره با ارزش ۱۹۴هزار و ۶۰۰میلیارد تومان از چک‌های مبادله‌ای وصول شده است که در مقایسه با ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۵.۵ و ۱۳.۵ درصد افزایش دارد. 
در کنار چک‌های وصولی ۷۷۳هزار فقره چک برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی به ترتیب با ۱۵.۳ و ۲۰.۷ درصد افزایش داشته است.
البته آمارها حاکی از آن است که در سومین ماه سال ۱۴۰۰ نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای افزایش یافته است؛ به طوری که در خرداد ماه سال ‌جاری تعداد چک‌های برگشتی به ۹.۷ درصد رسید تا نسبت به ماه گذشته رشد را تجربه کند.  این آمار حاکی از آن است که وضعیت وصول چک‌ها در خردادماه وضعیت نامطلوب‌تری را تجربه کرده است. اما با وجود رشد چک‌های برگشتی در خردادماه نسبت به اردیبهشت، نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد بهبود چشمگیری در این آمار هستیم. در خردادماه سال گذشته نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای تقریباً ۱۱.۱ درصد بوده که این نسبت در خردادماه سال جاری کاهش یافته است. از سوی دیگر، افزایش تعداد چک‌های مبادله‌ای در خرداد سال جاری نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد که وضعیت سومین ماه بهار نسبت به ماه گذشته رو به بهبود بوده و رشد ۶.۲۵ درصدی در تعداد چک‌های صادرشده نشان از رونق گرفتن اقتصاد دارد. علاوه بر این، ارزش چک‌های مبادله شده در خردادماه سال جاری نسبت به اردیبهشت ماه رشد ۱۲.۷ درصدی داشته است و ارزش چک‌های مبادله شده در سومین ماه سال جاری نسبت به خرداد سال گذشته، ۳۰.۶ درصد زیاد شده که نشان می‌دهد حجم معاملات نسبت به مدت مشابه پارسال و ماه گذشته رشد کرده است.
همچنین آمار چک‌ها در استان تهران نشان می‌دهد که حدود ۲.۵میلیون فقره چک با ارزش ۱۱۱هزار میلیارد تومان مبادله شده که بیانگر صدرنشینی استان تهران در مبادله چک در سطوح کشور است.
چک‌های وصول شده در تهران نیز بیش از ۲.۲میلیون فقره به ارزش ۹۹هزار و ۴۰۰میلیارد تومان و چک‌های برگشتی بیش از ۲۱۳هزار فقره به ارزش ۱۱هزار و ۶۰۰میلیارد تومان گزارش شده است.
علاوه بر این، در خردادماه کل کشور بیش از ۷۴۹هـزار فقـره چـک بـه ارزش ۲۷هـزار میلیـارد تومان به دلایل کسری یـا فقـدان موجـودی برگشـت خورده که از نظر تعداد و ارزش ۹۶.۹ و ۹۶.۶ درصد از کل چک‌های‌برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.  
از سوی دیگر، در استان تهران حدود ۲۰۵هزار فقره چک به ارزش ۱۱هزار و ۱۰۰میلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده که در استان تهران از نظر تعداد ۹۵.۹ درصد و از نظر مبلغ ۹۵.۷ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی