[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۵۸۴
  • دوره جدید

آگهی فراخوان ، روزنامه شیراز نوین

شرکت شهرک‌های صنعتی فارس در نظر دارد مناقصه عمومی به شماره 200961054000007 را به شرح ذیل به روش یک مرحله‌ای وفق قانون برگزاری مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ۹۶/۰۳/۰۶ می‌باشد. 
۱. زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت: از ۹۶/۰۳/۰۶ لغایت ۹۶/۰۳/۱۰
۲. آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۶/۰۳/۲۰
۳. زمان بازگشایی پاکت ها: مورخ ۹۶/۰۳/۲۱
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت‌های الف: آدرس: شیراز- بلوار زند- روبروی دانشکده پزشکی- شرکت شهرک‌های صنعتی فارس تلفن: 32360570
اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: 02127313131                                                                                                          دفتر ثبت نامه: 02188969737 و 02185193768 
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نامه سایر استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش «ثبت نام / پروفایل تامین‌کننده/ مناقصه‌گر» موجود است. 

شرکت شهرکهای صنعتی فارس

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی