[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۵۷۹
  • دوره جدید

رهایی از دوزخ افیون، روزنامه شیراز نوین

سعیدرضا امیرآبادی: گروه گزارش
amirabadi_shznvn@yahoo.com

اشاره: 
عزمی راسخ در مدیریت ارشد استان برای سامان‌دهی معتادان متجاهر دیده می‌شود. در گذشته میلیاردها تومان برای بازگشت این افراد آسیب دیده به چرخه شرافتمندانه زندگی کردن هزینه شد اما چنان که از شواهد کار برمی‌آید، معتادان متجاهر پس از رهایی از کمپ دوباره به مخدرهای صنعتی و سنتی بازمی‌گردند. بر همین اساس است که مدیران ارشد استان این بار نگهداری طولانی مدت از معتادان متجاهر با دوره‌های پاک‌سازی جسم و روان به همراه آموزش‌های اشتغال‌زایی را مطرح کرده و امیدوارند با اتخاذ این شیوه شاهد بازگشت دوباره آنها به گرداب افیون نباشیم. در همین زمینه شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز در سال‌های اخیر نگاه ویژه ای به معضل معتادان متجاهر داشته است. در مقطعی کوشیده است تا با احداث گرم‌خانه‌ها و توزیع البسه و غذای گرم آنها را از ارتکاب جرم بازدارد و اکنون با نگاهی کلان تر وارد ماجرا شده و طرح‌هایی برای درمان و اشتغال‌زایی آنها تصویب کرده است. باید توجه داشت که اجرای طرح‌های مقطعی و دوراندیشانه به موازات یکدیگر کارایی دارند و در صورت یک بسیج جمعی می‌توان بر این ابربحران فائق آمد. هرچند که شهروندان نیز یکی از اضلاع اساسی این همکاری را تشکیل می‌دهند و تا زمانی که فرهنگ گداپروری و دلسوزی‌های مالی برای متکدیان خیابانی و معتادان متجاهر وجود داشته باشد باید انتظار داشت که آنها دسته دسته از راه برسند و چالش‌های شهر شیراز و استان فارس رشد قارچ‌گونه ای داشته باشد. در همین زمینه گروه گزارش شیرازنوین نگاهی کوتاه بر وعده‌های مسئولان برای رویارویی بنیادین با این ابرچالش انسانی دارد. باید دید که در آینده به این وعده‌ها جامه عمل پوشانده می‌شود یا در حد شعار باقی خواهد ماند.
 پرده اول:
از دانشکده پزشکی تا گرم‌خانه شهرداری
همه طیف‌های اجتماعی در میان معتادان متجاهر حضور دارند. از تعمیرکاران اتومبیل تا دانشجویانی که از تحصیل و خانوده رانده شده‌اند. از کشاورزانی که در پی خشکسالی و به امید زرق و برق‌های کلان‌شهر عزم کوچ از روستا کردند تا رانندگانی که به دلیل اعتیاد همه هستی خود را فروباختند. از زنان کارتن خوابی که آلوده به اعتیاد شوهر شدند تا کودکان متکدی که برای فرمان‌برداری معتاد می‌شوند. معتادان متجاهر پاره ای از تن شهر و شهروندان هستند و دود نادیده گرفتن آنها به چشم کلیت جامعه خواهد رفت. 
با صورتی غبارگرفته و رنگ پریده و با لباس‌های مندرس بر تخت یکی از گرم‌خانه‌های شهرداری آرمیده و کتاب می‌خواند. ورود مواد مخدر به گرم‌خانه ممنوع است و به همین دلیل هرچه را که داشته در گوشه خیابان مصرف کرده و با چشمانی نیمه باز بر یکایک واژگان کتاب دقت می‌کند. دانشجوی سال سوم رشته پزشکی بود که به دلیل گرفتاری در دام اعتیاد و سرقت‌های مکرر از دانشگاه اخراج شد. متأسفانه تذکرات چندین و چند باره کمیته انضباطی کارساز نبود و اخطارهای کتبی و تعلیق از تحصیل کار به جایی نبرد و ناگزیر شد برای همیشه تحصیل در رشته طبابت را کنار بگذارد. رفته رفته به دلیل اعتیاد و تبعات ناگوار آن از خانواده هم طرد شد و امروز پناهگاهی جز مخدرهای صنعتی و گرم‌خانه شهرداری ندارد. کسی نمی‌داند در زمستانی که گرم‌خانه‌ها به دلیل محدودیت‌های ناشی از کرونا تعطیل بودند، چه شب‌هایی را گذراند و چند نفر از هم‌قطارانش در سرما و یخ‌بندان مظلومانه جان سپردند. بارها و بارها به کمپ ترک اعتیاد به صورت اختیاری و اجباری رفته ولی از وسوسه پرواز با افیون هیچ‌گاه رهایی نیافته است. رضا به خبرنگار شیرازنوین می‌گوید: در کمپ شاهد رفتار نامناسب هستیم و توجهی به درمان‌های روان‌شناختی نمی‌شود. به همین دلیل است که فرایند درمان تکمیل نشده و شاهد بازگشت دوباره به سوی مواد مخدر هستیم.
 پرده دوم: 
میزبانی شیراز از 3هزار معتاد متجاهر
استاندار فارس در رابطه با اهمیت مقابله کارشناسانه با این آسیب اجتماعی کلان گفت: متکدیان و معتادان متجاهر باید از سطح شهرهای استان جمع آوری شده و وضعیت نابهنجار برخی محلات در زمینه کودکان کار و دیگر آسیب‌های اجتماعی اصلاح شود.
شهردار شیراز در این زمینه می‌گوید: در خصوص انجام وظیفه نگهداری معتادان به دلایلی از جمله مشکلات مالی توسط دستگاه‌‌های متولی کم کاری شده است. سید احسان اصنافی با بیان اینکه از مشکلات مردم آگاه هستیم و برای رفع آنها گام برمی‌داریم، گفت: درباره موضوع معتادان، هر دستگاه در کمیته ماده ۱۶ وظیفه‌ای بر عهده دارد و بر همین اساس وظیفه شهرداری تأمین مکان مناسب نگهداری بوده که انجام شده است. وی تأکید کرد: شهرداری هزینه ترک اعتیاد ۵۰ نفر در کمپ ترک اعتیاد را می‌پردازد اما این عدد به نسبت جمعیت معتاد، عدد کوچکی بوده و ظرفیت کمی است.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خد‌‌مات شهری شورای شهر شیراز هم در این رابطه می‌گوید: اعتیاد‌‌ یک آسیب کلان اجتماعی است و معتادان متجاهر یکی از عوامل مهم و جد‌‌ی نقض ‌کنند‌‌ه امنیت د‌‌ر شهرها هستند. مسعود‌‌ زارعی در کمیسیون سلامت شورای اسلامی شهر به خبرنگار شیرازنوین گفت: اعتیاد‌‌ همراه با تجاهر شکل پیچید‌‌ه تری از بحران را می‌آفریند که تبعات آن دامن گیر همه شهر و شهروندان خواهد شد.وی با بیان اینکه کار د‌‌ر این حوزه نیازمند‌‌ تلاش‌های مؤثرتری است، خاطرنشان کرد: وجود‌‌ معتادان متجاهر بر هویت شهر و فرایند‌‌ زیستی اثرات سوء د‌‌ارد‌‌ و زمانی که این موضوع با امنیت ارتباط پید‌‌ا می‌کند‌‌، همکاری و تعامل بین د‌‌ستگاه‌های متولی اهمیت بیشتری می‌یابد‌‌.
دادستان عمومی و انقلاب شیراز خبر از عزم جدی دستگاه قضایی برای مقابله با بحران معتادان متجاهر داد و گفت: با هماهنگی دستگاه‌های متولی از جمله نیروی انتظامی، شهرداری، بهزیستی و شورای مبارزه با مواد مخدر، مقرر شده است که معتادان متجاهر سامان‌دهی و به شکل نظام مندی به کمپ‌های ترک اعتیاد فرستاده شوند. سید مصطفی بحرینی در ادامه افزود: بیش از ۳هزار معتاد متجاهر در شیراز وجود دارد که یک آسیب و خطر بزرگ برشمرده می‌شود و اگر دستگاه‌های متولی در این زمینه کوتاهی کنند، با مدیران آنها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
نایب رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خد‌‌مات شهری شورای اسلامی شهر شیراز در این رابطه گفت: د‌‌ر د‌‌وره چهارم شورای شهر شهرد‌‌اری سالانه تا 10میلیارد‌‌ تومان د‌‌ر این حوزه هزینه شد و اگر این روند‌‌ بد‌‌ین شکل اد‌‌امه د‌‌اشته باشد،‌‌ به جایی نخواهیم نرسید؛ چراکه متولیان اصلی این موضوع باید‌‌ ورود‌‌ پید‌‌ا کنند‌‌.غلامعلی ترابی در صحن علنی شورا تصریح کرد‌‌: حضور معتادان متجاهر د‌‌ر مراکز باید‌‌ به صورت یک‌ساله باشد‌‌ تا علاوه بر طی د‌‌وره د‌‌رمان، مهارت‌های لازم را د‌‌ر حوزه شغلی کسب کنند‌‌. اگر استاند‌‌اری فارس به این موضوع ورود‌‌ کند‌‌ و وظایف د‌‌ستگاه‌های متولی انجام شود‌‌، مشکلی نیست که د‌‌ر جامعه برطرف نشود؛‌‌ چراکه با هزینه کرد‌‌ی که شهرد‌‌اری و شورا انجام می‌د‌‌هد،‌‌ اما اقد‌‌ام اساسی صورت نمی‌گیرد‌‌، مشکل رفع نخواهد‌‌ شد‌‌.
 پرده سوم: 
فاجعه در بافت تاریخی
مشاهدات خبرنگار شیرازنوین از مأمن معتادان متجاهر هم تکان دهنده است. در میان بافت فرسوده قدم می‌زنیم. منقل‌خانه‌ها تخریب شده اند اما بر فراز ویرانه‌های آنها همچنان افیون و عفونت بیداد می‌کند. در این جغرافیای سیاه استفاده از سرنگ مشترک و مخدرهای صنعتی و سنتی به وفور یافت می‌شود و انسانیت به دوران زوال خود نزدیک شده است. اما معتادان متجاهر اولین و آخرین قربانیان مواد مخدر نیستند. بلکه آنها طیف زیادی از جامعه را به همراه خود به ورطه تباهی کشانده و زمینه گسترش بزهکاری و جرم و جنایت را پدید می‌آورند. برای مقابله با این پدیده شوم باید نگاه‌های مجرمانه به معتادان متجاهر را کنار زد و در پی جذب و سامان‌دهی‌شان برآمد.امروزه برای هر نهاد و دستگاهی در قبال رسیدگی به این اقشار آسیب پذیر وظایفی تعریف شده و هیچ‌کس در کشاکش این جهنم انسانی نباید منفعل باشد. متولیان درمانی باید با راهکارهای علمی و روان‌شناختی به یاری جسم بیمار و روح آزرده و آشفته آنها کمک کنند و بهزیستی بستر مناسبی را برای ارائه خدمات تخصصی به آسیب دیدگان فراهم آورد. پلیس و دستگاه‌های نظامی و امنیتی که کارنامه درخشانی در مبارزه با سوداگران مرگ دارند، باید در جمع آوری و برقراری امنیت در بافت‌های فرسوده کلان‌شهرها مجاهدت مضاعفی به خرج داده و شهرداری به عنوان یکی از متولیان اصلی این ماجرا با همه امکاناتی که در اختیار دارد، به یاری همه دستگاه‌های ذی‌ربط بشتابد.متأسفانه کلان‌شهر شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت(ع) و پایتخت فرهنگ و هنر ایران به مقصد ایدئالی برای معتادان متجاهر و متکدیان خطه جنوبی ایران بدل شده و ازدیاد آنها در سطح شهر و به ویژه بافت فرسوده مشهود و آزاردهنده است. در نظر داشته باشیم که آسیب‌های ناشی از این مسئله تنها متوجه اهالی بافت‌های درگیر نمی‌شود؛ بلکه از شمالی ترین تا جنوبی ترین جغرافیای کلان‌شهر درگیر تبعات آن بوده و تاوان پس می‌دهد.
 پرده چهارم:
 یک گام به سوی انسانیت
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر فارس خبر از جمع آوری و درمان معتادان متجاهر در مقیاس وسیعی داد. سلیمان کرمی افزود: با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر و شهرداری شیراز به زودی تمامی معتادان متجاهر و کارتن خواب در مرکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان موضوع ماده 16 شیراز سامان‌دهی، نگهداری و درمان خواهند شد. وی افزود: پاک‌سازی چهره شهر از حضور افراد معتاد، علاوه بر ایجاد امنیت عمومی در جامعه، فرصت و موقعیت خوبی را برای معتادان بی‌خانمان که از سوی خانواده خود طرد شده‌اند، در مسیر کسب بهبودی و بازگشت مجدد به زندگی سالم فراهم می‌آورد. این مقام مسئول در استان فارس اظهار داشت: مرکزی با حمایت سپاه فجر فارس با ظرفیت 400 نفر در قالب تبصره 2 ذیل ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر جهت پذیرش این معتادان در دستور کار قرار گرفته که امید است ظرف یک ماه آینده مورد بهره برداری قرار گیرد. در همین رابطه چهار مرکز در چهار نقطه از استان برای پذیرش، نگهداری و درمان معتادان متجاهر در سطح شهرستان‌ها پیش بینی شده است. دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر فارس افزود: در راستای اجرای طرح جامع سامان‌دهی معتادان متجاهر، افراد غیربومی و متعلق به استان‌های دیگر بعد از مرحله غربالگری و پایش در دستگاه بیومتریک از طریق بهزیستی با هماهنگی ادارات ذی‌ربط طی یک فرایند علمی و با بهره گیری از مددکاران حرفه ای به استان محل سکونت خود جهت سیر مراحل درمان منتقل خواهند شد.
 پرده پنجم: 
اعتیاد زنانه، سرآغاز تباهی
رئیس اداره پیشگیری و سامان‌دهی آسیب دیدگان اجتماعی شهرداری شیراز مبنی بر اقدامات دستگاه متبوعش خبر از اجرای طرح جذب و سامان‌دهی زنان معتاد متجاهر داد.
به گفته یوسف آفرینی، نیروهای این اداره در سه شیفت افراد جامعه هدف را از سطح شهر جذب و در کمپ‌های ترک اعتیاد و مراکز درمانی سامان‌دهی کردند. مراحل تست کرونا، غربالگری و درمان این گروه از جامعه هدف توسط دستگاه‌های مسئول با جدیت و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی انجام شده و این امر تا پایان زمستان ادامه خواهد داشت. وی افزود: امید است مجوز سامان‌دهی معتادان متجاهر نیز صادر گردد تا بتوان با کمک دستگاه‌های دیگر این افراد را سامان‌دهی کرد. این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنانش به خبرنگار شیرازنوین گفت: هدایت و سامان‌دهی معتادان از مسیر جریان آب رودخانه خشک، به منظور جلوگیری و پیشگیری از وقوع حادثه در زمان بارندگی، توسط عوامل واحد گشت فوریت‌های اجتماعی اداره پیشگیری و سامان‌دهی آسیب دیدگان اجتماعی شهرداری شیراز انجام می‌شود. به گفته رئیس اداره پیشگیری و سامان‌دهی آسیب دیدگان اجتماعی این اقدام در راستای پیشگیری از مخاطرات بارندگی برای افراد جامعه هدف در حوزه‌هایی که امکان آب‌گرفتگی یا حرکت سریع آب و سیلاب وجود دارد، 
انجام می‌شود.
 پرده آخر:
 یادآوری شریعت و انسانیت
به گزارش شیرازنوین، با پیگیری و جدیت مدیران ارشد استان می‌توان به حل بحران فزاینده معتادان متجاهر امیدوار بود. با مروری بر همه این وعده‌ها به نظر می‌رسد که عزم مدیریت شهری و همه دستگاه‌های مسئول برای سامان‌دهی این گروه از آسیب دیدگان اجتماعی جدی است. اما باید به یاد داشته باشیم که اختصاص اعتبار به تنهایی نمی‌تواند این گره کور انسانی و عقده بزرگ اجتماعی را برطرف سازد؛ بلکه نیازمند ایجاد ساز و کاری مدون برای مدیرت بحران هستیم. راهکاری که با بهره گیری از نظر متخصصان، کارشناسان و اساتید فن تدوین شده باشد و برای پشتیبانی مادی دچار کاستی و وقفه نشود. معتادان متجاهر مردمانی از جنس انسانیت هستند که با یک غفلت و لغزش به دام اعتیاد فرو افتاده‌اند و رها کردن آنها در دوزخی که در آن گرفتار آمده اند، برخلاف مبانی ارزش مدار شریعت و پیشینه رفیع تاریخی و انسان دوستانه ما ایرانیان است.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی