[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۵۴۹
  • دوره جدید

فراخوان مناقصه عمومی یک‌مرحله‌ای ، روزنامه شیراز نوین

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد انجام خدمات گشت و کنترل اراضی به شماره 200951041000013 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه، تاریخ 16/11/95 می‌باشد.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 10 تاریخ 2/12/95 
زمان بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 11 تاریخ 2/12/95 
کلیه اصلاحیه‌ها و اطلاعیه‌های احتمالی از طریق همین سامانه اطلاع‌رسانی خواهد شد.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت‌های الف: آدرس شیراز- شهر جدید صدرا - بلوار دانش - خیابان دنا -

شرکت عمران شهر جدید صدرا 
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس -27313131 دفتر ثبت نام:88969737 و  85193768 (پیش‌شماره 021)   

شرکت عمران شهر جدید صدرا

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی