[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۵۴۶
  • دوره جدید

پذیرش یک مقاله در پنجمین كنفرانس بین اللمللی مطالعات جهانی، روزنامه شیراز نوین

پذیرش یک مقاله در پنجمین
 كنفرانس بین اللمللی مطالعات جهانی
مقاله دانشجوی كارشناسی رشته روانشاسی دانشگاه پیام نور آباده با عنوان ارتباط بین سلامت روان، دینداری و خودكارآمدی در بین مددجویان بهزیستی در كنفرانس بین المللی مطالعات جهانی پذیرش نهایی شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور آباده ، مقاله امیرضا نعمت الهی دانشجوی كارشناسی رشته روانشاسی دانشگاه پیام نور آباده با عنوان ارتباط بین سلامت روان ، دینداری و خودكارآمدی در بین مددجویان بهزیستی در كنفرانس بین المللی مطالعات جهانی پذیرش نهایی شد.
این مقاله با همكاری فاطمه احمدی از دیگر دانشجویان كارشناسی دانشگاه پیام نور آباده و هچنین ام كلثوم شرفی ، مدرس مدعو دانشگاه و صاحب امتیاز و مسئول فنی مركز خدمات بهزیستی مثبت زندگی 4124 آباده به این كنفرانس ارائه شد.
شایان ذكر است كه پنجمین كنفرانس بین اللمللی مطالعات جهانی در علوم تربیتی ، رواانشناسی و مشاوره درپنجم بهمن ماه 1400 در تهران برگزارشد.
این كنفرانس با محورهای علوم تربیتی ، مشاوره ، روانشناسی و محورهای ویژه توسط كنگره بین‌اللمللی سالانه مطالعات جهانی در علوم به دو صورت حضوری و غیر حضوری برگزار گردید و نتایج آن پس از بررسی توسط كمیته داوران اعلام خواهد شد . بر اساس مصوبات شورای سیاستگذاری كنفرانس و به منظور ارائه خدمات برتر به فرهیختگان شركت كننده در كنفرانس ، دبیرخانه كنفرانس اقدام به تهیه و ارسال گواهینامه بین المللی و ملی خواهد نمود.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی