[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۵۴۸
  • دوره جدید

بانک مرکزی: مردم فارس بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال چک بی‌محل کشیدند فارس صدرنشین چک برگشتی ، روزنامه شیراز نوین

 براساس آمار بانک مرکزی در بهمن‌ماه سال گذشته مبلغ چک‌های برگشتی فارس نسبت به دی‌ماه ۳.۸ درصد افزایش داشته است.
به گزارش تسنیم، بهمن‌ماه 1400 در کل کشور بالغ بر 6.3 میلیون فقره چک بـه مبلغی بالغ بر 2659 هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 3.5 درصد و از نظر مبلغ 1.4 درصد کاهش را نشان می‌دهد.
در استان فارس نیز یک هزار و 956 فقره چک مبادله‌ای (3.1 درصد کل چک‌های مبادله‌ای کشور) به مبلغ 79 هزار و 580 میلیارد ریال (3 درصد کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای کشور) مبادله شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 5.5 درصد و از نظر مبلغ 5.3 درصد کاهش داشته است. در بهمن‌‌ماه 50.1  درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهـران (31.8 درصد)، اصفهان (10.8 درصد) و خراسان رضوی (7.5 درصد) مبادله شده است. از لحاظ مبلغ نیز 63.7 درصد از مبالغ چک‌های مبادله‌ای در سه استان تهران (50.8 درصد)، اصفهان (7.7 درصد) و خراسان رضوی (5.2 درصد) مبادله شده است.
در بهمن‌ماه 1400 در کل کشور بیش از 5.7 میلیون فقره چک به مبلغی بالغ بر 2332  هزار میلیارد ریال وصول شد کـه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 4.1 درصد و از نظر مبلغ 2.5  درصد کاهش داشته است. در ماه مورد گزارش 91 درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای کشور و 87.7 درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شده است.
در بین استان‌های کشور بیش‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله‌ای به ترتیب به استان‌های گیلان (93.2 درصد)، البرز (92.2 درصد) و خوزستان (91.6 درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (85 درصد)، خراسان شمالی (86.2 درصد) و لرستان (86.6 درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده را به خود اختصاص داده‌اند.
در استان فارس یک هزار و 761 فقره چک (90 درصد تعداد چک‌های مبادله‌ای) به مبلغ 68 هزار و 692 میلیارد ریال وصول شده که نسبت به ماه گذشته از نظر تعداد 6.3 درصد و از نظر مبلغ 6.7 درصد کاهش داشته است. در بهمن‌ماه 1400 در کل کشور حــدود 567 هزار فقره چک به مبلغی بالغ بر 327 هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 2.7 درصد و از نظر مبلغ 7.1 درصد افزایش را نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، در کل کشور 9 درصـد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و 12.3 درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است.
در استان فارس 10 درصد کل تعداد چک‌های مبادله‌ای (195 فقره چک) و 13.7 درصد کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای به ارزش 10 هزار و 888 میلیارد ریال برگشت خورده که نسبت به ماه گذشته از نظر تعداد 1.6 درصد و از نظر مبلغ 3.8 درصد افزایش داشته است.
استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی و لرستان بیشترین تعداد چک‌های برگشتی و استان‌های گیلان، البرز و خوزستان کم‌ترین تعداد چک‌های برگشتی را داشته‌اند.
بیشترین مبلغ چک‌های برگشتی نیز مربوط به استان‌های کرمانشاه، کرمان و اصفهان و کم‌ترین مبلغ چک‌های برگشتی مربوط به استان‌های البرز، گیلان و بوشهر بوده است.  
بهمن‌ماه 1400 در کل کشور حدود 550 هزار فقره چک (96.9 درصد تعداد چک‌های برگشتی) به مبلغ 317 هزار میلیارد ریال (97.2 درصد ارزش چک‌های برگشتی) به دلیل کسری یا فقدان موجودی برگشت خورده است. در استان فارس 190 فقره چک (97.4 درصد چک‌های برگشتی) به مبلغ 10یک هزار و 659 میلیارد ریال به دلیل کسری یا فقدان موجودی برگشت خورده و تنها 2.6 درصد چک‌های برگشتی به دلیل عدم تطابق امضا، نقص امضا، مغایرت تاریخ عددی و حروفی، مخدوش بودن امضا یا مندرجات چک، مغایرت مبلغ حروفی با عددی چک، مسدود بودن حساب مورد نظر و مسدود بودن چک با شماره سری و سریال مرتبط برگشت خورده است.
آمار چک‌‌های برگشتی از آنجا حائز اهمیت است که افزایش یا کاهش آن میزان رکود در بازار و اقتصاد را نشان می‌دهد، شاخص چک‌های برگشتی شاخص خوبی از وضعیت اقتصادی کشور و نمادی برای اعتماد بازار است. وقتی رکود در بازار حاکم باشد کسانی که کالاهای خود را از طریق صدور چک خریداری کرده‌اند توانایی فروش کالا و پاس کردن چک‌ها را ندارند و در نتیجه چک آن‌ها برگشت می‌خورد بنابراین هر چه رکود بر بازار شدیدتر باشد تعداد چک‌های برگشتی بیشتر است.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی