[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۹۳۰
  • دوره جدید

قند و چربی را با این ادویه معطر کاهش دهید، روزنامه شیراز نوین

دارچـین بـا نـام علمـی Cinnamomum zeylanicum یکی از گیاهانی است که به‌نظر مـی‌رسـد دارای اثرات کاهنده گلوکز خون باشد.
به گزارش بهداشت نیوز، در مطالعه‌ای نشان داده شده است که دارچین در موش‌ها توانسته باعث کاهش سطح چربی‌هـا و گلوکز خون شود.  دارچین، مدت‌هاست که در آسـیا و اروپـا در طـب گیـاهی کاربرد دارد. اثرات شبه انسولینی این گیـاه در تعـدادی مطالعـه نشان داده شده است که می‌تواند باعث کـاهش سـطح گلـوکز خون گردد.
در مطالعه ای دیگر، مـشخص شـد کـه مـصرف دارچین با دوز بالا (6 گرم روزانه) اثرات مثبتی بر کاهش سـطح گلوکز خون و چربی‌های خون دارد. با توجه به وجود ابهامات مختلف در مطالعات انجام شده، پژوهشکده گیاهان دارویی اقدام به طراحی مطالعه ای جدید با مشخصات ذیل نمود: کارآزمایی بالینی دوسو کور، روی 61 نفر بیمار دیابتی نـوع دوم دارای سـطح گلـوکز ناشـتای 140 تـا 250 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر و تحت درمان با رژیم غذایی و یا داروهای خوراکی پایین‌آورنده گلوکز خون انجام شد.
برای بیماران، کپسول‌هـای 500 میلی‌گرمی شامل دارچین و یا پلاسبو هر 12 ساعت 2 عدد تجویز شد. بعد از 8 هفتـه متغیرهـای از قبیـل هموگلـوبین گلیکوزیلـه HbA1c ،گلوکز خون ناشتا، کلسترول، تری‌گلیسرید، LDL و HDL مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این مطالعه نشان دهنده است که میانگین سطح گلوکز خون ناشتا در گروه دارچین در شروع مطالعه برابـر 54 ± 186 و در گروه دارونما برابر 49 ± 183 بود کـه بعـد از دو مـاه درمـان در گـروه دارچـین برابـر 54 ± 175 و در گروه دارونما به 69 ± 158  تغییر یافت. آنالیز آماری نشان داد که این تغیـرات در سـطح گلـوکز خون ناشتا در گروه دارچین در مقایسه با گروه دارونما بعد از دو ماه درمان معنی‌دار نیست. به‌علاوه تغییرات در سـطح چربی‌ها نیز در گروه دارچین در مقایسه با گروه دارونما بعد از دو ماه درمان معنی‌دار نبود. بنابراین دارچین با دوز 2 گرم در روز تأثیر معنی‌داری بر پارامترهای مورد بررسی نداشت.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی