[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۵۸۷
  • دوره جدید

توقف باغ‌خواری ، روزنامه شیراز نوین

مدیر کل دفتر فنی استانداری فارس از مخالفت جدی مدیریت ارشد استان با هرگونه تغییر کاربری باغات شیراز خبر داد و گفت: در ۹ ماه اخیر هیچ گونه تغییر کاربری حتی برای یک مترمربع از باغات شیراز انجام نشده است؛ این وضعیت در ۲۰ سال گذشته بی سابقه بوده است.
به گزارش شیرازنوین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس، امیرحسین جمشیدی افزود:‌ مجموعه باغات شیراز در دو محدوده باغات واقع در طرح تفصیلی و باغات قصردشت تعریف می‌شوند.
به گفته وی، باغاتی که در محدوده طرح تفصیلی قصردشت شیراز تثبیت شده اند، شامل پنج گروه ۱ تا ۵ هستند. مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس عنوان کرد: باغات گروه ۵ مشتمل بر باغاتی که قبل از تهیه طرح تفصیلی محدوده باغات خشک شده یا باغات رزی مجموعه جبل دراک یا باغات واقع در مناطق حاشیه ای و چسبیده به بافت مسکونی هستند. جمشیدی اظهار کرد: سیاست و رویکرد کلی در طرح تفصیلی باغات به گونه ای تعریف شده است که شهرداری را متعهد ساخته که تغییر کاربری‌های احتمالی درمورد باغات گروه ۵ لحاظ شود و در قبال آن باغات گروه یک که غالباً باغاتی وسیع، سرسبز و دارای درختان تنومند و با قدمت هستند، تملک شود. وی ادامه داد: گروه دوم باغات، باغاتی هستند که در خارج از محدوده باغات قصردشت بوده و در نقاط مختلف شهر به وسعتی حدود ۹۰۰ هکتار پراکنده هستند؛ این باغات در اصطلاح باغات طرح تفصیلی نامیده می‌شوند و تغییر کاربری آنان در کمیسیون ماده ۵ انجام می‌شود. مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته تغییر کاربری باغات گروه دوم یا همان باغات طرح تفصیلی به یکی از منابع درآمد شهرداری شیراز تبدیل شده بود؛ این میزان تغییر کاربری در حوزه باغات در برخی دوره‌های مدیریت شهری تا حدی با کنترل و در برخی از دوره‌ها نیز به میزان گسترده انجام می‌گرفت. جمشیدی عنوان کرد: در ۹ ماه گذشته بر حسب دستور و تأکید استاندار فارس و توجه وی به ارکان محیط‌زیستی، درختان شیراز و حفظ هوای پاک، با هرگونه طرح تغییر کاربری در مورد باغات قصردشت و سایر گروه‌های باغی در نقاط مختلف شهر به شدت مخالفت شده است. وی خاطرنشان کرد: در این راستا در ۹ ماه اخیر حتی یک مورد تغییر کاربری باغات شیراز در دستور کار کمیسیون ماده ۵ قرار نگرفته است. جمشیدی از شهرداری شیراز و شهرداران مناطق و نیز از افراد متقاضی تغییر کاربری باغات درخواست کرد: با توجه به سیاست مذکور و عزم جزم مدیریت ارشد استان در این زمینه، از ارسال تقاضای تغییر کاربری باغات به دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ خودداری نمایند. وی تأکید کرد: سیاست مدیریت ارشد استان حفظ حداکثری باغات شیراز و جلوگیری صددرصدی از تخریب و تغییر کاربری آنهاست.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی