[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۶۵۹
  • دوره جدید

محل دقیق اثر میدان‌های مغناطیسی بر بدن شناسایی شد، روزنامه شیراز نوین

محققان مرکز تحقیقات بیوشیمی ‌و بیوفیزیک دانشگاه تهران ضمن بررسی تأثیر میدان‌های مغناطیسی بر همه سلول‌های بدن، به محل دقیق اثر این میدان‌ها در درون سلول پی بردند. به گزارش بهداشت نیوز، دکتر سید پیمان شریعت‌پناهی عضو هیئت علمی‌گروه بیوشیمی‌مرکز تحقیقات  بیوشیمی ‌و بیوفیزیک (IBB) گفت: با توجه به پیشرفت وسایل ارتباط جمعی مانند تلفن همراه و همچنین گسترش خطوط برق در سراسر دنیا، انسان‌ها در حال حاضر در معرض میدان مغناطیسی حاصل از این تجهیزات هستند. با توجه به شدت کم این میدان‌ها، در دهه‌های گذشته تصور می‌شد که این میدان‌ها بر موجودات زنده تأثیری ندارند. اولین اثرات مربوط به میدان‌های مغناطیسی ضعیف در مسئله مهاجرت پرندگان با استفاده از میدان مغناطیسی زمین مشاهده و این موضوع به یکی از مصادیق علمی نوین به نام زیست‌شناسی کوانتومی ‌بدل شد. عضو هیئت علمی‌گروه بیوشیمی ‌مرکز تحقیقات بیوشیمی ‌و بیوفیزیک دانشگاه تهران درباره نتیجه تحقیقات جدید در حوزه تأثیر میدان‌های مغناطیسی بر بدن انسان، اظهار کرد: پژوهش جدید محققان مرکز تحقیقات بیوشیمی ‌و بیوفیزیک دانشگاه تهران نشان داد که این میدان‌های مغناطیسی، هرچند ناچیز، بر روی همۀ سلول‌ها، کوچک‌ترین جزء بدن انسان، می‌تواند اثرگذار باشد. دکتر شریعت‌پناهی افزود: در این مطالعه، محل اثر این میدان‌ها در درون سلول نیز مشخص شد. این میدان‌های مغناطیسی بر روی مکانی از سلول اثر می‌گذارد که کارخانۀ تولید انرژی سلوی (میتوکندری) است. وی توضیح داد: با کشف این مکانیسم اثرگذار، نشان داده شد که میدان‌های مغناطیسی، هرچند با شدت بسیار کم، نه تنها بر پرندگان مهاجر، بلکه می‌توانند بر روی تمام جانداران و از جمله انسان اثر بگذارند. این موضوع می‌تواند مصداقی جدید در علم زیست‌شناسی کوانتومی ‌باشد که در آن پدیده‌های زیستی نه تنها توسط فیزیک کلاسیک بلکه به وسیلۀ قوانین غیرمنتظرۀ کوانتومی ‌توضیح داده می‌شوند. عضو هیئت علمی‌گروه بیوشیمی ‌مرکز تحقیقات بیوشیمی ‌و بیوفیزیک (IBB) تأکید کرد: این موضوع ضمن هشدار سلامت در استفاده از ابزارهای الکتریکی مدرن، می‌تواند نویددهندۀ استفاده از این میدان‌ها در درمان بیماری‌های مختلف باشد. بنابر گزارش روابط عمومی ‌دانشگاه تهران، نتایج تحقیقات حاصل شده درباره گستره و محل دقیق اثر میدان‌های مغناطیسی در بدن، نتیجه سه پایان‌نامه کارشناسی ارشد و یک رساله دکتری دانشجویان مرکز تحقیقات بیوشیمی ‌و بیوفیزیک دانشگاه تهران است.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی