[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۶۵۳
  • دوره جدید

۳۱ رسانه صوت ‌و تصویر فراگیر مجوز گرفتند ، روزنامه شیراز نوین

۳۱ رسانه صوت ‌و تصویـر فراگیـر در مردادماه سال جاری بـا سپری کردن مراحل اداری و احراز شرایط صدور مجوز، موفق بـه اخذ مجوز قطعی(مجوز دائمی) و غیرقطعی(مجوز موقت) از سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت‌ و تصویر فراگیر(ساترا) شدند. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ۳۱ رسانه‌ صوت ‌و تصویر فراگیر، در مردادماه سال جاری مجـوز فعالیـت خـود را از سـاترا دریافـت کرده‌اند. این رسانه‌ها بـا سپری کردن مراحل اداری و احراز شرایط صدور مجوز، موفق بـه اخذ مجوز قطعی و غیرقطعی از سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت ‌و تصویر فراگیر(ساترا) شدند. بر اساس این گزارش، بیشترین حجم مجوزهای صادره مربوط به رسانه‌های نمایشی و رسانه‌های آموزشی است. مجوزهای غیرقطعی دارای مدت‌ زمان شش ماهه هستند. بعد از گذشت این دوره شش ماهه و ارزیابی ساترا از نحوه عملکرد رسانه‌ها در صورت رعایت شرایط قانونی و آیین نامه‌های مرتبط، مجوزها به قطعی تبدیل خواهند شد و رسانه‌های صوت ‌و تصویر فراگیر، مجوز قطعی خود را دریافت خواهند کرد. رســانه‌های صوت ‌وتصویــر فراگیــر می‌تواننــد بــا مراجعــه بــه وبــگاه ســاترا بــه نشــانی در بخــش ســامانه صــدور مجــوز این سازمان به‌منظور اخــذ مجوز اقــدام کننــد.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی