[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۴۷۱
  • دوره جدید

جدول شماره ۱۶۸، روزنامه شیراز نوین

افقی
1- مطلبی را با اغراق شر ح و تفضیل دادن- محبوب 2- یک دوره 365روزه- پرنده‌ای شبیه کبک با گوشت لذیذ و خوشمزه- ظرف غذای آهنی و دسته‌دار سربازی 3- گیاهی که در گندمزار می‌روید- جنگ‌ها و ستیزها- جوی خون 4- غیرایرانی- رب‌النوع عشق یونان باستان- پدر 5- گروهی از افراد- استارت قدیمی- قطب مثبت جریان الکتریسیته 6- از نهاد خسته برآید- حسرت‌خوردن-کلارنیت 7- روکار ساختمان- کلیسای تاریخی در شهر پاریس- متفکر و اندیشمند 8- نسبت کار به انرژی مصرفی در فیزیک- زادگاه حضرت ابراهیم- همسر داریوش اول هخامنشی 9- دلیر و شجاع- پرتوافکندن- خال 10- چوب خوشبو- کلبه ترکمنی- برادر پدر 11- قاعده و قانون- هنرمند خوشنویس- رشدکردن 12- کرخت- خالص و بی غل و غش- مثل و مانند 13- کلمه پرسشی- نوعی ماشین بارکش- از اساطیر یونانی 14- پسر رستم دستان- از ادوات ورزشی پرتابی- کمان تیراندازی 15- افترا و نسبت بد روا دادن- مثلی در باب بسیار حزن انگیز بودن 

                                       
عمودی
1- اسکلت- قفل کشویی پشت درب‌ها 2- فوق- یار همایون- فرزند نتیجه 3- اسراف‌کار- رنجش- اصل هر چیز 4- از زادگاه خود برای زندگی به جای دیگری رفتن- درجه حرارت- فرزانگی و خردمندی 5- مترادف آشغال- بی‌‌همتا و از صفات خداوند- چهره و صورت 6- ترس و واهمه- وجود دارد- اتصال و پیوستگی- اجرت کار 7- واحد شمارش مغازه- دعوت 8- دربه‌در و سرگردان- آب‌فشان حمام- پرنده زیبا و رنگارنگ با دم چتری 9- مرگ و پوسیدگی هر یک از بافت‌های بدن- مایعی سمی و قابل اشتغال 10- سلاح دفاعی گزندگان- لایه زیر پوست- بعید و با فاصله- چسبان و کیپ هم 11- ماما- متراکم و فراوان- ضمیر انگلیسی 12- محل پیوستن رود به دریا- مهم‌ترین محصول صادراتی کشورمان- چوب سوزاندنی 13- نت یکی مانده به آخر- تحریم سیاسی- کوه خوزستان 14- طوفان برف و باران- پهناور و گشاده- سمبل و نشانه خاص 15- سنگریزه- کتابی از محمدعلی جمال‌زاده پدر داستان‌نویسی کشورمان                       

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی