[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۵۸۳
  • دوره جدید

برخی اهداف ارزشیابی تکوینی یا مستمر ، روزنامه شیراز نوین

ارزشیابی تکوینی یا مستمر اهدافی دارد که در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌شود:                                    
1. فراهم آوردن شواهد معتبری درمورد یادگیری درسی. 
2. تعیین نقاط قوت و ضعف دانش‌آموزان در فرایند یاددهی و یادگیری. 
3. تقویت اعتماد به نفس در دانش آموزان. 
4. تثبیت اعتماد به نفس فراگیران و ایجاد انگیزه برای یادگیری در آنان. 
5. پرورش روحیه تحقیق، تفکر، تلاش، ابتکار و خلاقیت دانش‌آموزان. 
6. توجه به جنبه های مهم درس و اهداف آموزشی آن. 
7. تشویق به استفاده از راهبردهای فعال یاددگیری. 
8. مشخص کردن نتایج و دادن بازخورد تصحیح کننده به شاگردان. 
9. کمک به شاگردان در پی‌گیری پیشرفت خود و توسعه مهارت های ارزیابی از خویشتن. 
10. مطلع کردن دانش آموزان از سطح عملکرد مورد نیاز. 
11. ایجاد انگیزه در فراگیران جهت تداوم یادگیری. 
12. نمایان ساختن توانایی های بالقوه فراگیران که این خود موجب خودشناسی و تبین تصویری ذهنی فراگیر از خودش می شود. 
13. ارزشیابی راه کم کاری و خطای گذشته را بازکرده و مراحل جدیدی را برای آغازگری مجدد فراهم می‌سازد. 
 رباب عارفی اردکانی، دبیر شاغل در آموزشگاه متوسطه اول جاویدان یک، ناحیه یک شیراز

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی