[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۳۶۶
  • دوره جدید

آگهی در روزنامه شیراز نوین

محل نمایش آگهی ابعاد آگهی به پیکسل تعداد ماه قیمت به ریال
صفحه نخست روزنامه ۱۰۰۰X۲۵۰ ۱ ۱,۰۰۰,۰۰۰
صفحه جزئیات خبر در وب سایت ۲۵۰X۲۵۰ ۱ ۵۰۰,۰۰۰
صفحه نخست وب سایت ۲۵۰X۲۵۰ ۱ ۱,۰۰۰,۰۰۰

...