[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۴۷۲
  • دوره جدید

تعریفی از فناوری واطلاعات ، روزنامه شیراز نوین

فناوری اطلاعات از دو کلمه فناوری technology و اطلاعات information تشکیل شده است. واژه فناوری به معنای علم به صنایع و حرفه ها یا آشنایی با اصول فنی و اصلاحات فنی یا فن شناسی است. 
اطلاعات عبارت از هر چیزی است که با آن سر و کار داریم و ما را نسبت به حوادث، مسایل و موضوعات مختلف با افراد آگاه می سازد این اطلاعات ممکن است خبر رادیو یا مقاله ای از یک پایگاه اطلاعاتی باشد. فرهنگ کامپیوتری اکسفورد واژه فناوری اطلاعات را مطالعه یا استفاده از تجهیزات الکترونیکی و مخصوصاً کامپیوتر و همچنین تلویزیون، ویدئو و سیستم های ارتباطی، برای پردازش، انتقال و دریافت اطلاعات تعریف کرده است. 
دبیرخانه شورای انفورماتیک ایران تعریف زیر را برای فناوی اطلاعات ارائه کرده است: فناوری اطلاعات به مجموعه ای به هم پیوسته از روش ها، سخت افزارها، نرم افزارها و تجهیزات ارتباطی اطلاق می شود که اطلاعات را در اشکال گوناگون جمع آوری، ذخیره سازی، بازیابی، منتقل یا عرضه می کند. 
ازدیدگاه نیوهاوس فناوری اطلاعات و ارتباطات، از طریق ایجاد زمینه های جست و جوی واقعیت و ساخت دانش، تشویق یادگیری خلاق و ارزیابی درست، درگیر نمودن دانش آموزان در یادگیری از طریق ایجاد چالش، تقویب حس همکاری و در عین حال استقلال یادگیری و فراهم کردن محیط یادگیری ، متناسب با سبک یادگیران، شرایط آموزش و یادگیری نوین و جذاب در مدارس ایجاد می کند. اجرا کاربست واثربخش این فناوری مستلزم سواد فناورانه کاربران آن در نظام آموزشی است. آیزنبرگ و جانسون در بررسی رابطه آموزش فناوری اطلاعات با یادگیری دانش آموزان به این نتیجه رسیدند که نتیجه نهایی سواد رایانه ای چگونگی کاربرد آن نیست؛ بلکه استفاده از فناوری، به عنوان ابزاری برای سازمان دهی، ارتباط، پژوهش و حل مشکلات است. بنابراین زندگی در دنیای کنونی نیازمند آموزش و پرورش مبتنی بر دانایی، تحقق ونوآوری است. و استفاده از فناوری های جدید ارتباطی ما را در این امر یاری می کند و سبب ارتقای کیفیت فرایند یاددهی ـ یادگیری ، ایجاد فرصت های یادگیری برابر، توجه به تفاوت های فردی و کمال بخشیدن به خود و محیط پیرامون می گردد. 
علی شمشادی نیک، کارشناس مسوول خدمات وپشتیبانی، مدیریت آموزش وپرورش ناحیه یک شیراز

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی