[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۲۱۱۴
  • دوره جدید

سرانه مصرف برنج هر ایرانی، ۳۵ کیلوگرم، روزنامه شیراز نوین

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: طبق گزارش مرکز آمار ایران و انستیتو تغذیه، هر ایرانی به‌طور متوسط ۳۵ کیلوگرم در سال برنج مصرف می‌کند و با توجه به جمعیت ایران، به سه‌میلیون تن برنج سفید برای مصرف سالیانه و ۲۰۰هزار تن هم برای ذخیره راهبردی نیاز است. به گزارش دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی، «سهراب سهرابی» با اشاره به اقدامات وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش تولید برنج در کشور افزود: با برنامه‌ریزی‌‌های مختلف مانند جایگزینی بذر پرمحصول، واردات فناوری بذر هیبرید، مدیریت آبیاری و سایر اقدامات، در تلاش هستیم تا میزان تولید برنج را افزایش دهیم.
مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه محصول برنج دومین غذای اصلی مردم ایران است، اظهار داشت: در سال‌های مختلف سطوح زیرکشت در ایران متغیر بوده و به طور متوسط در ۱۹ استان کشور برنج کشت می‌شود که بیش از ۷۰ درصد کشت برنج در سه استان شمالی کشور است.
به گفته وی، استان گیلان با ۲۳۰هزار هکتار رتبه نخست، استان مازندران با ۲۱۰هزار هکتار رتبه دوم و استان گلستان با حدود ۷۰هزار هکتار کشت برنج در رتبه سوم قرار دارد.
سهرابی با بیان اینکه در زراعت برنج، هدف‌گذاری تأمین نیاز کشور از محل تولید داخل است، گفت: پارسال سطح زیرکشت برنج ۷۷۰هزار هکتار در استان‌های مختلف کشور بود که برآوردها نشان می‌دهد که از این سطح کشت، چهارمیلیون و ۲۰۰هزار تن شلتوک و ۲میلیون و ۵۲۰ تن برنج سفید تولید شده است. این مقام مسئول تصریح‌کرد: نیاز وارداتی به این محصول سالیانه نزدیک‌ به ۷۰۰هزار تن است که از محل واردات باید تأمین شود.
وی افزود: طبق برنامه‌ریزی باید بتوانیم نیاز را از محل تولید داخل تأمین کنیم که یکی از آنها، جایگزینی ارقام پرمحصول به جای ارقام کیفی و محلی در محصول برنج است که در استان‌های مختلف این محصول کشت می‌شود.
مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه نیاز کشور به برنج در سال جاری بیشتر از ۷۰۰هزار تن نیست، گفت: به‌طور متوسط بخش اعظمی از تولید برنج از ارقام کیفی و محلی است و بخش کمی از آن هم از ارقام پرمحصول کشت می‌شود و اگر بتوانیم با همکاری کشاورزان و مصرف‌کنندگان ارقام پرمحصول را جایگزین ارقام دیگر کنیم، تولید برنج افزایش پیدا می‌کند و می‌توانیم کسری آن را جبران 
کنیم.
وی اضافه‌ کرد: جایگزینی ارقام پرمحصول به جای ارقام محلی، تغذیه بهینه و مصرف متعادل کودهای فسفاته، ازته و پتاسه در زمان کاشت و داشت محصول، مدیریت آفات، بیماری آفات و علف‌های هرز، مدیریت مناسب آبیاری و مدیریت محصول در مزرعه، از راه‌های مهم برای افزایش تولید برنج است.
واردات فناوری بذر هیبرید در دستور کار است
سهرابی تصریح ‌کرد: ورود فناوری بذر هیبرید به کشور از چین در دستور کار قرار دارد و این نوع بذر می‌تواند با عملکردهای بیش از ۱۰ تن در هکتار، هم شلتوک در مزرعه تولید و هم انقلابی در تولید محصول برنج ایجاد کند.
وی افزود: اصلاح ساختار شالی‌کوبی‌ها برای کاهش ضایعات محصول برنج، توسعه کشت‌های مکانیزه شامل کشت نشایی برنج در زمان کاشت، عملیات داشت برنج و توسعه برداشت برنج، از دیگر برنامه‌هایی است که می‌تواند کیفیت و کمیت برنج را در کشور ارتقا دهد. مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی بیان‌ داشت: در صورتی که میزان واردات در کشور مدیریت شود، به‌طور قطع تولیدکنندگان داخل می‌توانند بخش اعظمی از نیاز کشور را تأمین کنند.
وی پرورش راتون (برنج چین دوم) را یکی از روش‌هایی برشمرد که می‌تواند تولید برنج را افزایش دهد و تصریح کرد: پارسال بیش از ۷۰ هکتار برنج راتون در استان‌های گیلان و مازندران کشت شد و این موضوع در حال توسعه است.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی