[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۸۴۴
  • دوره جدید

شورای عالی انتخابات ترکیه اعلام کرد: ترکیه در انتظار ۷ خرداد ، روزنامه شیراز نوین

شورای عالی انتخابات ترکیه اعلام کرد: 
ترکیه در انتظار ۷ خرداد 

اردوغان و قلیچدار اوغلو در دور دوم انتخابات 
ریاست‌جمهوری شرکت خواهند کرد
کمیسیون انتخابات ترکیه نتایج نهایی و جزء به جزء انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور را اعلام کرد. به گزارش شیرازنوین به نقل از ایسنا، بنا بر اعلام «شورای عالی انتخابات» ترکیه، ۵۳میلیون و ۹۹۳هزار و ۶۸۳ نفر در دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری در داخل ترکیه رأی دادند. از این تعداد ۵۲میلیون و ۹۷۲هزار و ۹۳۴ رأی معتبر و یک‌میلیون و ۲۰هزار و ۷۴۹ رأی باطل اعلام شد و میزان مشارکت در انتخابات در داخل ترکیه ۸۸.۹۲ درصد بود.
از مجموع ۳میلیون و ۴۲۳هزار و ۷۵۹ رأی‌دهنده ثبت‌نام‌شده در خارج از کشور نیز یک‌میلیون و ۶۹۱هزار و ۲۸۷ نفر رأی دادند. یک‌میلیون و ۶۷۶هزار و ۲۶۸ رأی معتبر و ۱۵هزار و ۱۹ رأی باطل بوده است.
میزان مشارکت در انتخابات خارج از کشور ۴۹.۴۰ درصد بوده است. برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۸هزار و ۱۸۳ رأی در گمرک به صندوق ریخته شد که از این تعداد ۱۴۶هزار و ۸۴۷ رأی معتبر و ۱۳۳۶ رأی باطل تلقی شد. میزان مشارکت در انتخابات در ورودی گمرک ۴.۳۳ درصد بوده است. در مجموع، ۵۵میلیون و ۸۳۳هزار و ۱۵۳ نفر از ۶۴میلیون و ۱۴۵هزار و ۵۰۴ واجد شرایط رأی‌دادن، در انتخابات ریاست‌جمهوری اعم از صندوق‌های داخلی، خارجی و گمرکی رأی دادند. از این تعداد، یک‌میلیون و ۳۷هزار و ۱۰۴ رأی باطل تلقی شد و ۵۴میلیون و ۷۹۶هزار و ۴۹ رأی موردتأیید قرار گرفت. همچنین میزان مشارکت نهایی رأی‌دهندگان ۸۷.۰۴ درصد ثبت 
شده است.
رجب طیب اردوغان با توجه به تقسیم آرای معتبر به نامزد شرکت‌کننده در انتخابات، ۲۷میلیون و ۱۳۳هزار و ۸۴۹ رأی از مجموع آرا را کسب کرد که از این تعداد ۲۶میلیون و ۸۶هزار و ۱۰۲ رأی در کشور، ۹۶۷هزار و ۱۸۰ در خارج از کشور، ۸۰هزار و ۵۶۷ رأی در دروازه‌های گمرکی و در نهایت ۴۹.۵۲ درصد از آرای معتبر را به دست آورد.
محرم اینجه، نامزد انصراف‌داده از انتخابات هم که به‌ناچار نامش همچنان در برگه‌های رأی‌گیری بود، با کسب ۲۱۶هزار و ۴۷۰ رأی در داخل کشور، ۱۵هزار و ۷۵۹ رأی در خارج از کشور، ۳هزار و ۵۵۴ رأی در گمرکات و در مجموع با کسب ۲۳۵هزار و ۷۸۳ رأی، به ۰.۴۳ درصد آرای صحیح رسید.
کمال قلیچدار اوغلو در مجموع ۲۴میلیون و ۵۹۵هزار و ۱۷۸ رأی، ۲۳میلیون و ۸۷۳هزار و ۷۴۹ رأی در داخل، ۶۶۵هزار و ۱۱۱ رأی در خارج از کشور و ۵۶هزار و ۳۱۸ رأی در گمرک به دست آورد. میزان آرای معتبر قلیچدار اوغلو ۴۴.۸۸ درصد بود.
سینان اوغان در مجموع ۲میلیون و ۸۳۱هزار و ۲۳۹ رأی به دست آورد که از این تعداد ۲میلیون و ۷۹۶هزار و ۶۱۳ رأی در داخل کشور، ۲۸هزار و ۲۱۸ رأی در خارج از کشور، ۶هزار و ۴۰۸ رأی در گمرک و میزان آرای معتبر ۵.۱۷ درصد بوده است.
بر اساس این تصمیم، در انتخابات ریاست‌جمهوری که روز یکشنبه ۱۴ مه ۲۰۲۳ برگزار شد، هیچ‌یک از نامزدها اکثریت مطلق آرای معتبر را کسب نکردند. اردوغان و قلیچدار اوغلو نامزدهایی که بیشترین آرا را کسب کرده‌اند، در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری پای صندوق‌های رأی خواهند رفت. در انتخاباتی که روز یکشنبه ۲۸ مه (۷ خرداد) برگزار می‌شود، نامزدی که اکثریت آرای معتبر را کسب کند، به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود. 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی