[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۹۳۱
  • دوره جدید

نشاط اجتماعي ، روزنامه شیراز نوین

 نویسنده: کارشناس مرکز مشاوره پلیس فارس؛ سرگرد سیداحسان حسینی  

نشاط يا شادكامی در واقع همان چيزی است كه به‌عنوان خوشبختی تعريف می‌شود. نشاط تنها خنده و طنز نيست، بلكه يک حس درونی است. شادكامی تركيبی از عواطف مثبت، عدم وجود عواطف منفی و رضايت زندگی است. به عبارتی عواطف مثبتی مثل شادی را تجربه و كمتر عواطفی منفی مانند اضطراب و خشم داريد و به طور كلی از زندگی خود راضی هستيد. شادی جنبه هيجانی نشاط و رضايت از زندگی جنبه شناختی آن است. شادی يک هيجان موقت و رضايت از زندگی، نگاه جامع به زندگی است. در واقع نشاط اجتماعی شرايطی است كه افراد از آن احساس رضايت كرده و پويايی دارند و اين شادی تحت تأثير جامعه و شرايط فردی انسان قرار دارد و شادكامی موجب تحرک فيزيكی و شكوفايی ظرفيت جديد در جامعه می‌شود.
ابعاد اجتماعی نشاط، شامل 1- يكپارچگی اجتماعی(تعلق خاطر به جامعه )2- پذيرش اجتماعی( نگرش مثبت به خود و افراد جامعه ) 3- مشاركت اجتماعی 4- شكوفايی اجتماعی(اعتقاد فرد به اينكه جامعه به شكوفايی فرد كمک می‌كند) و 5- انسجام اجتماعی(كيفيت و عملكرد جامعه) است.
نشاط بر حوزه‌های مهم زندگی فرد مثل سلامتی و طول عمر فرد، افزايش درآمد و موفقيت، رفتارهای فردی و اجتماعی تأثير مثبت دارد، بر خلاف آنچه افراد تصور می‌كنند، شرايط زندگی مانند درآمد، تأهل و ... ده درصد نشاط را تعيين می‌كند. 50 درصد به وسيله ژن‌ها 40 درصد توسط آنچه فرد انجام می‌دهد تعيين می‌شود، با توجه به اينكه تغيير شخصيت و شرايط زندگی كار ساده‌ای نيست، افزايش نشاط با تمركز بر فعاليت آگاهانه و عمدی كه مردم به آن مشغول هستند، امكان‌پذير است. بنابراين كليد نشاط افراد در اين است كه بتوانند تجارب مثبت زيادی را در طول زمان به دست آورند و در اين حالت باقی بمانند و البته اين ويژگی‌های مثبت بايد اولاً با ويژگی‌های شخصيتی و موقعيت و نيازهای فرد متناسب باشد و ثانیاً محتوای اين فعاليت‌ها تغيير كند تا اثر عادت با لذت را به حداقل برساند و ثالثاً زمان اين فعاليت متغير باشد تا باز هم اثر آن را کم کند.
مثلاً اگر فرد دويدن را به‌عنوان فعاليت آگاهانه انتخاب كند در مكان‌های متفاوت و در زمان‌های مناسب(مثلاً هنگامی كه به خاطر ورزش هيجان‌زده شده يا به خاطر بی‌فعاليتی اخير احساس نياز به ورزش كردن دارد) آن را انجام دهد و در مقايسه با ساير فعاليت‌های لذت‌بخش همچون يوگا، شنا و ... لذت بيشتری به فرد دهد.

سامانه تلفنی مرکز مشاوره آرامش پلیس فارس با شماره 096580، آماده ارائه خدمات مشاوره تلفنی در زمینه‌های مختلف خانوادگی، اجتماعی، ازدواج، تربیتی و ... می‌باشد. شهروندان عزيز می‌توانند در صورت تمايل شماره 96580 را شماره‌گيری نموده و از خدمات مشاوره تلفنی استفاده نمایند. 
 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی