[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۴۷۲
  • دوره جدید

آشنایی با بازی‌های محلی ایران، روزنامه شیراز نوین

بازی محلی «گاو دارم»

ابتدا دايره‌اى روى زمين مى‌کشند و بعد هريک از بازيکنان سنگى برداشته و در فاصله دومترى دايره ايستاده و سنگ خود را به‌طرف دايره پرتاب مى‌کنند. سپس فاصله سنگ‌ها تا دايره را اندازه‌گيرى مى‌کنند، کسى که سنگ آن دور از دايره افتاده باشد، گاو و فردى که سنگ آن نزديک دايره است، صاحب گاو مى‌شود. آن‌گاه صاحب گاو دست گاو را گرفته و با صداى بلند مى‌گويد:
آى گاو دارم، آى گاو دارم.
بازيکنان: مى‌فروشی؟
صاحب گاو: بله
بازيکنان: چند مى‌فروشی؟
صاحب گاو: سه قران
بازيکنان: چقدر گران است!
صاحب گاو با عصبانيت مى‌گويد: پس بزن تا بميرد. يکى از بازيکنان دست خود را به گاو زده و فرار مى‌کند، اگر گاو بتواند اين بازيکن را بگيرد، خود بازيکن گاو مى‌شود و بازى به‌همين ترتيب ادامه پيدا مى‌کند.
صاحب گاو نيز مى‌تواند دست خود را به گاو زده و خود را در بازى شريک کند. در پايان بازى کسانى که گاو نشده باشند و در واقع توانسته باشند از دست گاو بگريزند، برنده بازى خواهند بود.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی