[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۹۸۴
  • دوره جدید

نظام ارجاع الکترونیک بیمار در فارس اجرا می‌شود، روزنامه شیراز نوین

مدیر امور بیماری‌ها و مراکز تشخیصی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: اجرای طرح نظام ارجاع با مشارکت معاونت بهداشت و بیمه سلامت در مراکز بیمارستانی و درمانگاه‌های تخصصی و فوق تخصصی زیرمجموعه این دانشگاه از ۲۶ تیر شروع می‌شود.
دکتر کامران راسخ به خبرنگاران گفت: در طرح نظام ارجاع، بیماران مراجعه‌کننده به مراکز خدمات جامع سلامت و پزشکان خانواده روستایی در صورت نیاز به دریافت خدمات درمانی تخصصی و با تشخیص پزشک موجود در مرکز به سطح ۲، یعنی مراکز تخصصی و بیمارستان‌های دانشگاه، ارجاع شوند.
او افزود: در قالب این طرح، بیمار با دریافت کد نظام ارجاع به بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه مراجعه کرده و دیگر نیازی به دریافت فرم ارجاع به صورت کاغذی ندارد.
راسخ گفت: ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی درمانی به بیماران با تعرفه دولتی، ثبت سابقه الکترونیکی بیمار و جلوگیری از مراجعه به پزشکان متعدد، از مزایای طرح نظام ارجاع الکترونیک است که در گام نخست از مراکز خدمات جامع سلامت روستایی آغاز می‌شود.
این مقام مسئول در علوم پزشکی شیراز، گفت: طرح نظام ارجاع الکترونیک مبتنی بر سطح‌بندی خدمات و پرونده الکترونیک سلامت بیمار از اهداف مهم مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
راسخ با اشاره به اینکه مراقبت‌های درمانی در سه سطح در اختیار مردم و جامعه قرار می‌‌گیرد، توضیح داد: در سطح یک ارائه خدمات از سوی پزشک خانواده یا تیم سلامت، در سطح ۲ ارائه خدمات تخصصی سرپایی یا بستری و سطح ۳ شامل خدمات فوق تخصصی سرپایی یا بستری انجام می‌شود که بازخورد خدمات این سطح در اختیار سطح ارجاع‌کننده 
قرار می‌گیرد.
مدیر امور بیماری‌ها و مراکز تشخیصی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: برای جلوگیری از سرگردانی بیماران ارجاعی، در هر شیفت کاری یک کارشناس آگاه به برنامه ارجاع الکترونیک در مراکز درمانی حاضر و پاسخ‌گوی پرسش‌های بیماران ارجاعی است.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی